Владимир Георгиев

Дали това не бе една от най-важните стъпки в живота ми?

Днес, връщайки лентата назад, към онзи неосъзнат момент, в който, като на шега, просто от любопитсво и без големи очаквания направих първата плаха стъпка към промяната, седя и си мисля… дали това не бе една от най-важните стъпки в живота ми? Тихата и непринудена, но изключително последователна и навременна подкрепа, събуждаща вътрешната мотивация, отлично селектираните практики, повишаващи щастието и качество на живот… са само част от достойнствата на програмата. Не се случва твърде често човек да получи повече от колкото е очаквал. Благодаря ти Вени!

Владимир Георгиев, Пловдив