Елена Константинова

„Курсът ми помогна да променя посоката на мирогледа си и начина, по който купувам, мисля, живея.

Благодаря за споделените знания с толкова много любов, безкористност и всеотдайност. Благодаря, че курса ми помогна да променя посоката на мирогледа си и начина, по който купувам, мисля, живея. Благодаря ти, че обясняваш „простичко “ и не навлизайки в терминологията на новата физика – точно като за всяко човешко същество.“ :-)